top of page
Szukaj

Z ŻYCIA SEJMIKU #4 - Zaproszenie


Fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

Zapraszam Was bardzo serdecznie na zbliżającą się VII sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Wśród uchwał, które zamierzamy podjąć tego dnia, jest m.in rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019.

Poniżej proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sali konferencyjnej Nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego imienia Krzysztofa Jakuba Putry.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku.

9. Rozpatrzenie Raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018 ” w 2018 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podlaskiego w prawo własności tych gruntów.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

14 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

14 b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

15. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

16. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

17. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

18. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 lutego 2019 r.

20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.

22. Zamknięcie sesji.

280 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page