top of page

Czym chce się zająć?

Moją mocną stroną jest umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi procesami w obszarze prawa i biznesu. Wiedza prawnicza i doświadczenie w zarządzaniu własną kancelarią stały się dla mnie punktem wyjścia do pracy na rzecz rozwoju województwa podlaskiego. 

Te umiejętności chce wykorzystać w kolejnych latach. Priorytetem dla mnie jest silniejsze zakorzenienie w Unii Europejskiej, bo to właśnie za czasów obecności we Wspólnocie rozwijamy się lepiej niż kiedykolwiek. Będę dążył do jak najdalej idących inwestycji w zakresie obronności, zdrowia i transportu zbiorowego. 

kp-013.jpg

Moje piorytety

Pracownik opieki zdrowotnej z pacjentem

    Dopilnuję wybudowania nowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

 Jako oddzielnej spółki Samorządu Województwa. Dzisiaj sytuacja z wolnymi miejscami jest fatalna. Podejmę te działanie z myślą o seniorach i osobach sparaliżowanych. W mieście taki zakład powinien służyć jako fundament wsparcia dla tych, którzy znajdują się w największej potrzebie.

szpital

Zadbam o wybudowanie nowego budynku poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku

Specjalistyczna opieka zdrowotna oferuje dostęp do zaawansowanych metod leczenia i najnowszych technologii medycznych, co często przekłada się na wyższą skuteczność terapii. Zapobieganie jest lepsze niż leczenie.

pieniądze

Przeznaczymy znaczną część funduszy unijnych na rozwój podlaskich firm

Szczególną wagę skierujemy na projekty innowacyjne, wspierając badania i rozwój (B+R), co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm. Projekty wspierane przez fundusze unijne wygenerują nowe miejsca pracy.

bottom of page