top of page
Jeśli korzystał Pan/Pani z placówek ochrony zdrowia należących do województwa podlaskiego, to w którym roku ostatnio?

Jak Pani/Pan ocenia opiekę lekarską?

Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Sposób przekazywania informacji na temat przebiegu diagnozowania oraz leczenia
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta podczas badań lekarskich
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Udzielanie przy wypisie ze Szpitala zaleceń dotyczących postępowania w okresie poszpitalnym (dalsze leczenie, tryb życia, w tym - dieta)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale

Jak Pani/Pan ocenia opiekę pielęgniarską/położniczą?

Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Komunikatywność (sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywania informacji, zapoznanie z prawami i obowiązkami pacjenta)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Sprawność wykonywania zabiegów pielęgniarskich (pobranie krwi, iniekcje, opatrunki)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale

Jak Pani/Pan ocenia pracę salowych/sanitariuszy?

Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Czystość pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale

Jak Pani/Pan ocenia jakość wykonywanych badań diagnostycznych/zabiegów rehabilitacyjnych?

Postawę wobec Pacjenta (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywania problemów, uprzejmość)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Możliwość uzyskania informacji o wykonywanym badaniu lub zabiegu (sposób przygotowania się pacjenta)
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta podczas wykonywania badań diagnostycznych lub zabiegów rehabilitacyjnych
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale

Jaka jest Pani/Pana ocena ogólna Szpitala?

Przestrzeganie praw pacjenta
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
Czy poleciłaby Pani/Pan placówki ochrony zdrowia należące do województwa podlaskiego rodzinie lub znajomym?
SłaboŚrednioDobrzeBardzo dobrzeWspaniale
bottom of page